O nas

Autoryzowany przedstawiciel i dystrybutor producentów komponentów elektronicznych na rynku polskim

CBTG Technologie to firma dystrybucyjna skupiająca się na obsłudze polskich producentów elektroniki i firm kontraktowych, którzy oczekują ponadstandardowej oraz elastycznej obsługi w zakresie dostaw elementów elektronicznych.

Buforowe zamówienia, dostawy na żądanie, odroczone dostawy do 12 miesięcy bez dodatkowych kosztów, kompletacja zamówień częściowa lub pełna. Wspieramy politykę zaopatrzeniową, logistyczną redukując koszty. Współpracujemy z klientem w budowaniu przewagi względem konkurencyjnych rynków europejskich i pozakontynentalnych.

 

 

OFERTA USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH


 

Nieustannie dbamy o rozwój firmy, starając się sprostać i wyprzedzać oczekiwania klientów oraz proponować im innowacyjne rozwiązania. W tym obszarze warto zwrócić uwagę na możliwość zakupów z odroczonym terminem dostawy, bufor z dostawami „na wezwanie”, zakupy pakietowe, zamówienia zestawowe (kitting), zamówienia konsolidacyjne czy zamówienia warunkowe elementów wycofanych z produkcji lub bardzo trudno dostępnych. Rozwiązania te pozwalają klientowi skrócić czas dostaw, sukcesywnie obniżyć koszty materiałów, a tym samym zwiększyć skalę obniżenia kosztów zaopatrzenia i produkcji.

Nowatorskim rozwiązaniem jest Program „SiS” (Sortuj i Sprzedawaj), opracowany w celu zapewnienia naszym klientom jednego kompleksowego rozwiązania, aby oczyścić nadmierne lub przestarzałe zapasy magazynowe. Program umożliwia firmom bez kosztową usługę składowania elementów nadwyżek magazynowych lub przestarzałych komponentów i związaną z tym obniżkę kosztów magazynowania składników oraz ich obsługi.

 

 

STAWIAMY NA JAKOŚĆ


 

CBTG Technologie bezkompromisowo stawia na jakość oferowanych towarów i usług i stosuje w firmie wieloetapowy system kontrolny, w tym proces wizualnej inspekcji mikroskopem cyfrowym, mającym na celu wyeliminowanie możliwości pojawienia się towarów różnych od specyfikacji producenta. Wynikiem przyjętych założeń jest stworzona przez CBTG Technologie globalna struktura zaopatrzeniowa, umożliwiająca dostęp do sprawdzonych źródeł elementów elektronicznych wiodących marek.

W celu zagwarantowania pilnych dostaw, CBTG Technologie ma na terenie Krakowa magazyn, którego zasoby umożliwiają dostarczenie wybranych komponentów do klienta w ciągu 24 godzin. W przypadku braku danych elementów, zapotrzebowania na komponenty będące poza stanem magazynowym, lub komponenty już nieprodukowane, dysponujemy preferencyjną siatką dystrybucji oraz środkami transportu umożliwiającymi szybki import wymaganych komponentów.

Powstanie firmy CBTG Technologie była reakcją na rosnące wymogi Polskich producentów i kontraktowych producentów, którzy oczekują ponadstandardowej oraz elastycznej obsługi w zakresie dostarczania elementów elektronicznych.

Największym kapitałem CBTG Technologie jest kapitał ludzki. Pracująca w firmie międzynarodowa kadra, której entuzjazm, sumienność, wiedza i doświadczenie zostało wykorzystane do stworzenia zespołu, gdzie misją jest wspieranie klientów i współpraca z klientem w budowaniu przewagi względem konkurencyjnych rynków europejskich i pozakontynentalnych.

Nowoczesna idea zarządzania relacjami z kontrahentami, i celem CBTG Technologie jest odpowiedź na potrzeby swoich klientów, traktując, jako czynnik inicjujący wszystkie procesy wewnątrz firmy. Staramy się wyprzedzać oczekiwania klientów proponując innowacyjne rozwiązania. W rezultacie podjętych działań, CBTG Technologie stworzyło szereg instrumentów umożliwiających optymalizację procesów zaopatrzeniowych swoich klientów.

Szereg najpopularniejszych rozwiązań, na które warto zwrócić uwagę, szczególnie można wskazać możliwość zakupów z odroczonym terminem dostawy, bufor z dostawami „na wezwanie”; zakupy pakietowe; zamówienia zestawowe (ang. kitting); zamówienia konsolidacyjne, czy zamówienia warunkowe elementów wycofanych z produkcji, lub bardzo trudno dostępnych. Pozwalając klientowi skrócić czas dostaw, sukcesywnie obniżyć koszty materiałów, tym samym zwiększamy szanse Polskich przedsiębiorstw w obniżeniu kosztów zaopatrzenia/produkcji, co przekłada się na cenę usług, produktów czy udziału w organizowanych przetargach, a jednocześnie większą konkurencyjność na rynku lokalnym czy zagranicznym.

W ciągu kilku lat od założenia, CBTG Technologie urzeczywistniło obraz spółki, jako przedsiębiorstwa prężnego, stanowiącego alternatywę dla globalnych korporacji cechujących się wysokim stopniem standaryzacji obsługi. Tworząc fundamenty działalności zdecydowaliśmy się na bezkompromisowy aspekt, jakości oferowanych towarów i usług. Wynikiem przyjętych założeń, jest stworzona przez CBTG Technologie globalna struktura zaopatrzeniowa, umożliwiająca dostęp do sprawdzonych źródeł elementów elektronicznych wiodących marek. Ożywienie niewydolności produkcji z braku dostaw przez innego producenta / dystrybutora, może doprowadzić do niedoboru magazynowego. Szybki czas reakcji na zapotrzebowanie, zapewnia minimalne zakłócenia planu montażu, gróźb zatrzymania maszyn, lub ewentualnych kar za ewentualne opóźnienia w zleceniu. Globalny sourcing, doświadczenie, oraz podjęty wysiłek dostarcza kompleksowego rozwiązania w utrzymaniu płynnego harmonogramu produkcji.

W przypadku braku danych elementów, zapotrzebowaniem na komponenty będących poza stanem magazynowym, lub komponentów już nieprodukowanych, dysponujemy preferencyjną siatką dystrybucji oraz środkami transportu umożliwiającymi szybki import wymaganych komponentów. W celu zagwarantowanie stałej, jednolitej, wysokiej, jakości oferowanych usług oraz dostarczanych komponentów, CBTG Technologie wprowadziło wieloetapowy system kontroli jakości, w tym proces wizualnej inspekcji mikroskopem cyfrowym, mającym na celu wyeliminowanie możliwość pojawienia się towarów różnych od specyfikacji producenta.

Realizując wizję i cel przedsiębiorstwa, ustanowiony jest system wartości, którego zadaniem jest tworzenie ram funkcjonowania działalności.

Nadrzędnymi wartościami, którymi kieruje się nasz zespół są szczerość, sumienność, i zaufanie w kontaktach z klientami. Decyzje podejmowane w trakcie współpracy z kontrahentami, przyświeca idea tworzenia długoterminowych relacji opartych nas szacunku i wzajemnym zrozumieniu, dzięki czemu sukcesywnie poszerzamy grono stałych klientów.

 

 

Proces zarządzania, i deklaracja jakości w CBTG TECHNOLOGIE


 

System zarządzania uznaje, że dziedziny, jakości, bezpieczeństwa, higieny pracy, a także ochrony środowiska są integralną częścią funkcjonalności zarządzania.

CBTG Technologie postrzega integrację dziedzin, podstawą obowiązku i kluczem do profesjonalnej współpracy. Przyjęcie odpowiednich standardów jakościowych jest polityką ciągłego doskonalenia w funkcjonalności oraz zarządzania jakością, działalność biznesu będzie prowadzona według następujących podmiotów:

CBTG Technologie deklaruje:

  • Zgodność z obowiązującym prawem i przepisami,
  • Podążać z koncepcją ciągłego doskonalenia i jak najlepszego wykorzystania zasobów zarządzania we wszystkich dziedzinach jakości,
  • Przekazywać swoje wnioski oraz wyniki współpracy firmy z kontrahentów,
  • Dotrzymywać należytej staranności w celu zapewnienia, że działania są bezpieczne dla pracowników, współpracowników i podwykonawców oraz innych osób, których dotyczy współpraca,
  • Ściśle współpracować z klientami i dostawcami w celu ustalenia najwyższych standardów jakości,
  • Przyjęcie perspektywicznego poglądu na przyszłych decyzje, które mogą mieć wpływ na jakość oferowanych usług,
  • Szkolić pracowników na potrzeby i obowiązków zarządzania jakością, oraz
  • Koncentrować się wymogach jakości, i procesów kontroli jakości naszych klientów.

 

 

Zobacz: 

Copyright © CBTG technologie - Dystrybucja Komponentów Elektronicznych